Szakrális élet-tér

Az otthon az emberi szem számára láthatatlan információkat hordoz. Őseink tapasztalataira támaszkodva Isteni információk birtokába kerülhetünk.

A régmúlt embere ösztöneire hallgatva tudta mi a számára ideális hajlék, amit Otthonnak nevezett. Szerinte a Hajlék arra való, hogy fejet hajtsunk az Isteni ajándékoknak. Annak, hogy az életünket ideális otthonban élhessük.

A tér-rendezés módszere az ősi tudásra alapozva tárja fel az otthonunk titkos rejtelmeit, azokat az információkat, amiket a tér üzen nekünk, és amivel tudunk üzenni a térnek.

A rejtett kódok mindenki számára felismerhetők, mikor összekapcsolódunk a “hajlékunkkal”, az Istenivel.

 • Hogy mit takarnak a falak?

A bentlakók lelkét idézik. Hogy múlatják az időt a legmélyebb családi fészek életérzéseivel.

A Magyar Térrendezés hozzáférést ad arra, hogyan lássunk az ősi természetközeli ember szemüvegén át.

Azzal a látásmóddal, amivel az ember Egységben tudja magát a Teremtett Világgal, azzal a létezéssel, tudással, hogy itt vagyok a Földön és az Univerzumban, ami hatással van rám. Hiszen a Föld forog, az Évszakok váltakoznak.

A természet körforgása az emberi lét körforgását adja.

A lét körforgása a fent és lent, a kint és bent összekapcsolása révén születik meg.
Az ezoterikus bölcsesség szállóigévé vált jelképrendszerét eszközül véve.

Így hasonlatos a

 • Ház az Emberrel, az
 • Otthon a Lélekkel, a
 • Kapu a Szájjal, az
 • Ablak a Szemmel, az
 • Udvar az Aurával, a
 • Tulipán kelyhe a Női termékenységgel, a
 • Nap sugárzó ereje a Teremtő energiával, a
 • Hold és a Nap ciklikussága az ébredést és alvást testesíti meg.

Illetve számos hasonlatosság tükröződik, vagy szűrődik át a természeti képek alapján.
Ahogy elkezdjük figyelni a növényeket, az állatokat, a körülöttünk lévő világot, olyannyira fog feltárulni a szemünk láttára a Csoda, ami azelőtt ismeretlen volt számunkra.

Ha megismerjük a természet csodáit, benső lényünk tisztaságát, fényességét láthatjuk vissza. Otthonunk, belső bölcsességünk nyitott könyvként mindent megmutat számunkra.

Ha megtanuljuk olvasni a betűket, a sorok közt életünk rejtett színfalai mögé kaphatunk betekintést.

Tekints hát be a Lélekkapun át!

 • Segítségedre leszek abban, hogy tudd olvasni az Otthonod üzeneteit, hogy az előtted is láthatóvá váljon.
 • Segítek megismerni mindazt, ami számodra eddig láthatatlan volt.

Részletek: Tanácsadás menete 

>Élettér >Lélekkapu >Megnyugvás >Hazaérkezés >Teremtés >Isteni küldetés >Szakralitás >>Békesség >Szabadság >Szeretet >Család

Kapcsolódó menük:
>        Otthon-tér-rendezés,
>        Otthon-tér-terápia,
>        Gyógyító lakberendezés